02-03-1398 22:30

  • مسابقه
دامون
6 : 5
کهکشانی های هاله افزار

Player statistic

گلزن  نور محمد ولی پوری هابیلی 1 6' گلزن  رحمان نوید قلی کندی 1 14'
گلزن  ابوطالب غلامی حسین آبادی 1 8' پنالتی  رحمان نوید قلی کندی 1 14'
کارت زرد  نور محمد نظری 1 13' پاس گل  منوچهر محمدی 1 12'
گلزن  سجاد قنبری یار 1 4' گلزن  حمید باقری 1 12'
پنالتی  ابوطالب غلامی حسین آبادی 1   پنالتی  حمید باقری 1  
پنالتی  نور محمد ولی پوری هابیلی 1   پنالتی  رحمان نوید قلی کندی 1  
پنالتی  نور محمد نظری 1   پنالتی  رضا جابری 1