23-03-1398 23:15

  • مسابقه
جهان گستر
4 : 5
ویواید تونر

Player statistic

گلزن  محسن لطفی 1 2' پاس گل  مرتضی حسین زاده 1 8'
پنالتی  محسن لطفی 1   گلزن  جواد عیدی 1 8'
پنالتی  میثم مولایی 1   پنالتی  مرتضی حسین زاده 1  
پنالتی  امیرعلی صدیقی 1   پنالتی  سینا حسن پور 1  
پنالتی  بهزاد افجه 1   پنالتی  حسام فضلعلی 1  
پنالتی  مرتضی قهرمانی 1   پنالتی  علیرضا سیف 1  
 پنالتی  جواد عیدی 1