13-03-1398 01:30

  • مسابقه
متم اف 1
1 : 2
ماشین های اداری آراکو

Player statistic

کارت زرد  امیر آشتیانی 1 14' گلزن  کوروش دادور شرق 1 15'
گلزن  امیر حسین عنایتی 1 13' گلزن  کوروش دادور شرق 1 11'