10-03-1398 21:45

  • مسابقه
ماشین های اداری آراکو
4 : 0
گیریفین

Player statistic

گلزن  کوروش دادور شرق 1 13'  
پاس گل  امید ماستری فراهانی 1 3'  
گلزن  فرامرز قربان زاده 1 3'  
گلزن  محمد حاتمی ثمرین 1 4'  
گلزن  علی حاصلی یزدان 1 15'  
کلین شیت  سعید مری 1