10-03-1398 00:00

  • مسابقه
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی
6 : 2
ستارگان هنر ایران

Player statistic

گلزن  امیر حنیفی 1 2' گلزن  پویا امینی 1 11'
گلزن  علی شهسوارانی 1 5' گلزن  حمید حامی 1 12'
گلزن  سعید شورشی 1 6'  
گلزن  علی رستم خانی 1 12'  
گلزن  امیر حنیفی 1 8'  
گلزن  مرتضی بختیاری 1 10'