02-03-1398 21:00

  • مسابقه
مادیران
5 : 0
F.C 1401

Player statistic

گلزن  مهران کوه فلاح 1 3'  
گلزن  میلاد نباتی قراولخانه 1 5'  
کارت زرد  مهران کوه فلاح 1 12'  
پاس گل  مهران کوه فلاح 1 9'  
گلزن  جواد آرین منش 1 9'  
گلزن  محمدرضا کوه فلاح 1 14'  
کلین شیت  مهران داور پناه دیزج 1