09-03-1398 21:00

  • مسابقه
فناپ زیرساخت
2 : 1
سازمان تنظیم مقررات

Player statistic

گلزن  مرتضی خداپرست 1 3' پنالتی  روح الله محمودی 1 15'
کارت زرد  مهدی سعیدی 1 13' کارت زرد  علیرضا میرباقری 1 15'
گلزن  مرتضی خداپرست 1 13'  
کارت زرد  سعید نیکوسرشت 1 15'  
کارت زرد  مرتضی خداپرست 1 15'