09-03-1398 00:30

  • مسابقه
تهران نوین رایانه
0 : 8
متم اف 1

Player statistic

 گلزن  امیر حسین عنایتی 1 3'
 گلزن  بهرام باقری 1 9'
 گلزن  امیر حسین عنایتی 1 14'
 پاس گل  امیر حسین عنایتی 1 15'
 گلزن  بهرام باقری 1 15'
 گلزن  امیر آشتیانی 1 3'
 گلزن  سینا جمالی 1 5'
 گلزن  امیر آشتیانی 1 8'
 گلزن  بهرام باقری 1 13'
 گلزن  جلال جعفر خانلو 1 15'
 کلین شیت  رضا برجسته 1