01-03-1398 01:30

  • مسابقه
منتخب بهادری
4 : 1
پرنس کامپیوتر

Player statistic

گلزن  علی بختیاری 1 4' پاس گل  محمد صاحبی تبار 1 15'
گلزن  سعید قمری 1 7' گلزن  امیرحسین قاسمی 1 15'
پاس گل  سعید قمری 1 9'  
گلزن  علی بختیاری 1 9'  
گلزن  سعید قمری 1 14'