28-02-1398 22:30

  • مسابقه
فجر
5 : 4
آسو

Player statistic

گلزن  محمد تقی قهرمانی 1 10' گلزن  سید محمدرضا حسینی 1 2'
پنالتی  محمد تقی قهرمانی 1   گلزن  احسان صاین پور 1 13'
پنالتی  علیرضا اسدی علی بیگلویی 1   پنالتی  احسان صاین پور 1  
پنالتی  امیر کیانی فر 1   پنالتی  فرهاد مهدیانی 1