25-02-1398 01:15

  • مسابقه
جهان گستر
5 : 2
رایانه سداد

Player statistic

کارت زرد  بهزاد افجه 1 15' گلزن  عابدین عیوضی 1 6'
پاس گل  محسن لطفی 1 15' پاس گل  عابدین عیوضی 1 10'
گلزن  بهزاد افجه 1 15' گلزن  بهنام فکور 1 10'
گلزن  محسن لطفی 1 3' کارت زرد  مهدی اصفهانی 1 14'
گلزن  محسن لطفی 1 5'  
گلزن  امیر زمانی کیا 1 6'