24-02-1398 02:00

  • مسابقه
مانیا سرویس
1 : 6
فناوران خاورمیانه ویرا

Player statistic

پنالتی  سهراب یوسفی 1 11' پاس گل  امین جبلی 1 9'
 گلزن  مصطفی نصرالهی 1 9'
 پاس گل  بهنام افشاری 1 10'
 گلزن  علی سلیمی کندری 1 10'
 پاس گل  علی سلیمی کندری 1 5'
 گلزن  امین جبلی 1 5'
 گلزن  مصطفی نصرالهی 1 6'
 پاس گل  امین جبلی 1 12'
 گلزن  مصطفی نصرالهی 1 12'
 پاس گل  مصطفی نصرالهی 1 15'
 گلزن  امین جبلی 1 15'