24-02-1398 01:15

  • مسابقه
افرانت
1 : 8
ماشین های اداری آراکو

Player statistic

گلزن  رضا یاراحمدی 1 1' پاس گل  امید ماستری فراهانی 1 6'
 گلزن  رضا قشنگ میانج 1 6'
 کارت زرد  فرامرز قربان زاده 1 6'
 پنالتی  رضا قشنگ میانج 1 8'
 گلزن  کوروش دادور شرق 1 10'
 پاس گل  کوروش دادور شرق 1 11'
 گلزن  محمد حاتمی ثمرین 1 11'
 گلزن  کوروش دادور شرق 1 7'
 گلزن  رضا قشنگ میانج 1 10'
 گلزن  علی حاصلی یزدان 1 12'
 پاس گل  محمد حاتمی ثمرین 1 15'
 گلزن  رضا قشنگ میانج 1 15'