21-02-1398 02:15

  • مسابقه
کوپال
4 : 2
سازمان تنظیم مقررات

Player statistic

گلزن  علیرضا رمضانیان 1 2' گلزن  فرشید طهماسبی زاده کلتپه 1 12'
گلزن  علی هاشمی 1 15' پنالتی  روح الله محمودی 1 5'
پنالتی  علیرضا رمضانیان 1 12'  
گلزن  سید قاسم خاتمی زاده 1 13'