20-02-1398 00:45

  • مسابقه
گیریفین
8 : 0
منتخب تهران

Player statistic

گلزن  محمد هداوند 1 3'  
پاس گل  مصطفی هداوند 1 5'  
گلزن  امیرحسین حسن پور درازکلا 1 5'  
گلزن  مصطفی هداوند 1 8'  
گلزن  امیرحسین حسن پور درازکلا 1 10'  
پاس گل  سعید نوروزی 1 3'  
گلزن  محمد هداوند 1 3'  
گلزن  مصطفی هداوند 1 7'  
گلزن  سامان صفری دروازی 1 10'  
گلزن  امیرحسین حسن پور درازکلا 1 12'  
کلین شیت  سعید نوروزی 1