19-02-1398 00:45

  • مسابقه
لیون کامپیوتر
1 : 2
رها گستر

Player statistic

پاس گل  احسان آگاه منافی 1 11' پاس گل  محمد اکبری 1 2'
گلزن  محمد مهدی شیرزاد 1 11' گلزن  نوید طوبی زاده 1 2'
 پاس گل  علیرضا مالکی 1 13'
 گلزن  محمد اکبری 1 13'