18-02-1398 00:45

  • مسابقه
کارا
0 : 7
مات

Player statistic

کارت زرد  میثم پیرزاده 1 12' پاس گل  حمید مالمیر 1 13'
 گلزن  امید زیبرم 1 13'
 پاس گل  افشین شهریاری 1 14'
 گلزن  حمید مالمیر 1 14'
 گلزن  امید زیبرم 1 5'
 گلزن  افشین شهریاری 1 8'
 پاس گل  امید زیبرم 1 10'
 گلزن  مرتضی عربی 1 10'
 کارت زرد  علی خسروی 1 10'
 گلزن  امید زیبرم 1 14'
 گلزن  محمد ملایی 1 15'
 کلین شیت  محمد ملایی 1