01-03-1398 00:00

  • مسابقه
استقلال
3 : 3
سازمان ورزش شهرداری تهران

Player statistic

گلزن  علی موسوی 1 4' گلزن  عبد الله اسدی فر 1 6'
پاس گل  علی موسوی 1 5' پاس گل  مراد جوادوند 1 15'
گلزن  علی موسوی 1 5' گلزن  صدقعبی قدیری 1 15'
پنالتی  علی موسوی 1 11' گلزن  عبد الله اسدی فر 1 6'
 کارت زرد  سهراب میزانی 1 12'