28-02-1398 00:00

  • مسابقه
شاهین ستاره ورزش
1 : 3
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی

Player statistic

گلزن  امین شمسایی 1 10' گلزن  علی رستم خانی 1 6'
 گلزن  امیر حنیفی 1 9'
 پاس گل  سعید شورشی 1 15'
 گلزن  علی رستم خانی 1 15'