19-02-1398 00:00

  • مسابقه
شاهین ستاره ورزش
5 : 1
امور مالیاتی

Player statistic

پاس گل  حسین احمدیان 1 2' پاس گل  هوشنگ مریخی 1 14'
گلزن  آرش چینی 1 2' گلزن  قاسم اسماعیلی 1 14'
پاس گل  امید چکادفر 1 7'  
گلزن  امین شمسایی 1 7'  
گلزن  حسین احمدیان 1 9'  
پاس گل  رضا قاسم خانی 1 10'  
گلزن  مجید رضازاده 1 10'  
گلزن  رضا قاسم خانی 1 15'