26-02-1398 23:15

  • مسابقه
نفت هرمزان
6 : 2
زنده یاد مسعود استیلی

Player statistic

گلزن  ایرج سائلی 1 7' گلزن  امیر توکلیان 1 5'
پاس گل  جعفر ابراهیمی 1 14' گلزن  امیر توکلیان 1 7'
گلزن  ابوالفضل حسينی 1 14'  
پاس گل  ابوالفضل حسينی 1 5'  
گلزن  محمد هاشم زاده 1 5'  
گلزن  محمد هاشم زاده 1 7'  
گلزن  علی پازوکی 1 14'  
گلزن  علی پازوکی 1 14'  
گلزن  علی پازوکی 1 15'