25-02-1398 23:15

  • مسابقه
یاران زنده یاد پهلوان خاتمی
4 : 1
امور مالیاتی

Player statistic

گلزن  امیر حنیفی 1 7' پاس گل  پرویز نورانی زاده 1 5'
پاس گل  سعید شورشی 1 14' گلزن  حجنت دلسوز 1 5'
گلزن  علی رستم خانی 1 14' کارت زرد  هوشنگ مریخی 1 10'
کارت زرد  سعید شورشی 1 10'  
گلزن  علی رستم خانی 1 14'  
گلزن  علی قربانی 1 15'