27-02-1398 21:45

  • مسابقه
گیریفین
6 : 0
جگوار

Player statistic

کلین شیت  سعید نوروزی 1    
گلزن  سید حسین آزاد 1 5'  
گلزن  مهرداد خالدی 1 1'  
پاس گل  مصطفی هداوند 1 6'  
گلزن  سامان صفری دروازی 1 6'  
گلزن  علی بخشی زاده 1 13'