19-02-1398 21:00

  • مسابقه
فجر
0 : 5
پرواز سیستم

Player statistic

کلین شیت  سهراب احمدی 1 27' پاس گل  محمد زرعی روزبهانی 1 3'
 گلزن  فرید اسکندری 1 3'
 پاس گل  محمد زرعی روزبهانی 1 5'
 گلزن  حمید مشک افشان 1 5'
 پاس گل  محمد زرعی روزبهانی 1 9'
 گلزن  حسین حیدری 1 9'
 پاس گل  حسین حیدری 1 18'
 گلزن  محمد زرعی روزبهانی 1 18'
 پاس گل  علی نادری 1 22'
 گلزن  حمید مشک افشان 1 22'
 کلین شیت  مجتبی زندی 1 30'