16-02-1398 22:30

  • مسابقه
مادیران
5 : 0
سازمان تنظیم مقررات

Player statistic

گلزن  میلاد نباتی قراولخانه 1 4' کارت زرد  علیرضا میرباقری 1 27'
گلزن  پژمان معدنی پور 1 7'  
پاس گل  جواد آرین منش 1 20'  
گلزن  میلاد نباتی قراولخانه 1 20'  
پاس گل  میلاد نباتی قراولخانه 1 23'  
گلزن  محمدرضا کوه فلاح 1 23'  
پاس گل  مهران کوه فلاح 1 26'  
گلزن  رضا صادقی 1 26'