متم اف 1

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • تیم
  • مسابقات
  • بازیکنان
وب سایت رسمی فناوران کاپ -  مسابقات فوتسال جام رمضان
شهر: تهران