امید چکادفر

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: امید چکادفر
    تیم: شاهین ستاره ورزش