مجید اصفهانی ها

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: مجید اصفهانی ها
    تیم: شاهین ستاره ورزش