مهدی عبدلی

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: مهدی عبدلی
    تیم: شاهین ستاره ورزش