نادر اسدی

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: نادر اسدی
    تیم: شاهین ستاره ورزش