علی پازوکی

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: علی پازوکی
    تیم: شاهین ستاره ورزش