افشین حاجی پور

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: افشین حاجی پور
    تیم: استقلال