افشین ارشدی

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: افشین ارشدی
    تیم: منتخب شمیران