علی طالبی

    • بازیکن
    • آمار
    • مسابقات
    نام کامل: علی طالبی
    تیم: فن آوا کارت