مرتضی بختیاری

فوتسال جام رمضان پیشکسوتان
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: مرتضی بختیاری
تیم: یاران زنده یاد پهلوان خاتمی