سهراب میزانی

فوتسال جام رمضان پیشکسوتان
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: سهراب میزانی
تیم: سازمان ورزش شهرداری تهران