عبد الله اسدی فر

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: عبد الله اسدی فر
تیم: کارت اعتباری ایران کیش