محمد ابراهیم افچنگی

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: محمد ابراهیم افچنگی
تیم: نیکان پایدار پاسارگاد