میثم محمد شاهی

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: میثم محمد شاهی
تیم: توسن خلیج فارس