محمد مرادی قرمز چشمه

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: محمد مرادی قرمز چشمه
تیم: تامین اندیشه میهن