سهراب احمدی

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: سهراب احمدی
تیم: فجر