رضا برجسته

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: رضا برجسته
تیم: متم اف 1