عابدین عیوضی

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: عابدین عیوضی
تیم: رایانه سداد