مصطفی نصرالهی

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: مصطفی نصرالهی
تیم: فناوران خاورمیانه ویرا