علی سلیمی کندری

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: علی سلیمی کندری
تیم: فناوران خاورمیانه ویرا