امین جبلی

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: امین جبلی
تیم: فناوران خاورمیانه ویرا