سعید مری

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: سعید مری
تیم: ماشین های اداری آراکو