فرامرز قربان زاده

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: فرامرز قربان زاده
تیم: ماشین های اداری آراکو