ابوالفضل حاجی علی محمد زرگر

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: ابوالفضل حاجی علی محمد زرگر
تیم: یاس ارغوانی