محسن حاجی نژاد

جام رمضان صنف فناوران رایانه
  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
نام کامل: محسن حاجی نژاد
تیم: یاس ارغوانی